Jak funguje energie stromů

Rozvíjení vnímání energií stromů, je cestou míru a harmonie. Stromy jsou absolutně pozitivní, a není namístě trpět obavou o „nasátí“ škodlivé nežádoucí energie. Taková u stromů neexistuje. U stromů existuje energie pouze od silné po slabou. Stromy jsou „průtokovým kanálem“ zemské, kosmické a vlastní energie. Zemskou energii do sebe získávají svými kořeny, přes které ze země energii získávají. Tato zemská energie „teče“ směrem vzhůru – od kořenů k listům (k nebi). Vesmírnou energii získávají stromy přes své listy, přitéká shora, a teče směrem dolů ke kořenům (k zemi). Díky těmto dvou protichůdným silám, se tyto energie hromadí v kmenu stromu, kde se „mísí“ a skrze kmen stromu se rozpíná do prostoru. K těmto dvěma silám se automaticky přidává třetí, a to vlastní energie stromu, která je „unikátní“ pro každý strom. Všechny stromy mají základní energii stejnou (zemská a vesmírná), a svou vlastní druhovou energii (třeba všechny lípy a jejich shodný léčebný účinek) a nakonec svou vlastní energii, která se projevuje buď větší či menší silou.

Energetické „záření“ stromu je též závislé na prostředí kde se strom nachází, kde roste. Některé stromy můžou mít unikátní energii, která se jen těžko hledá, některé se můžou projevovat tzv. „solitérní“ energií, a jiné můžou být energeticky „těžké“ či „svěží“. Možností je mnoho, i když v základních principech se energie neliší (nemluvím o účincích).