Proč rozvíjet vnímání energií

Proč rozvíjet energii

Vše kolem nás je složeno z různých druhů energie. Energií jsme ovlivňováni, a jsme na ní přímo závislí. Bez energie by náš život neexistoval. Jak napsal známý fyzik Isaac Newton „energie samovolně nevzniká ani nezaniká, pouze se přeměňuje“ ( obecná formulace zákona zachování energie ), je důkazem transformací energií. Už dnes je známo, že se energie dají transformovat do různých podob. A to můžeme udělat i my, pro svůj vlastní prospěch.

Rozvíjení schopnosti pociťovat toky energií je významným aspektem pro rozvoj naší psychiky a duševní pohody, a pomáhá nám to v rozšíření pohledu na tento svět, otevírá nám to obzory, které už dnes nedokážeme vnímat. Pociťovat tok energie, a následně s ním pracovat znamená harmonizovat energie v nás, odstraňovat energetické bloky, které vytváří naše pocity štěstí či sklíčenosti, nemoci fyzického a duševního zdraví. Rozvoj energií vždy sebou nese pozitivní vyzařování vašeho těla, prohlubuje sebedůvěru, a vytváří harmonii. Dokáže obnovovat sílu, která byla ztracena, a harmonizovat disharmonii. Toto vše se přímo odráží na našem fyzickém zdraví, a znovu obnovená harmonie Vašeho těla sebou nese i léčbu mnoha nemocí, které z větší části vznikají našimi psychickými bloky.