Smrk

Smrk má energii unikátní tím, že je univerzální. Můžeme ho využívat vždy, když si nepamatujete účinky jiných stromů. Pomůže vám při fyzických, psychických i duševních potížích. Dá nám pocit síly a pevnosti ( formou životní síly ). Má k nám otevřenou náruč, tak jako naše matka. Obejme vás, pohladí, uchlácholí a povzbudí. Upevňuje naše nervy, pomůže nám při revmatismu a bolestech zad.

    Říká se mu také „strom života“, protože bdí nad každým zrozením lidské bytosti. Má ochrannou moc, a dodnes se ještě vysazuje tam, kde chcete chránit rodinu a dům před zlem, nepřízni osudu a nemocemi. Naši předkové si v něm představovali ženský prvek, a představoval strom života a mateřství. Severské národy věřili, že v korunách stromů žijí dobří lesní skřítkové a duchové lesa, a proto pod smrky pořádali tajemné magické obřady. V některých zemích se dodnes vaří pivo ze smrkových výhonků. Staří Řekové věřili, že ve smrkových hájích mají své sídla bohové. Při tajemných obřadech se na větve smrku věšely ozdoby a hořící svíce.

   Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti ( vánoční stromek ) je v Brémské kronice z roku 1570. Katolická církev považovala zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk. V mnohém měla pravdu. Germánské kmeny prý tak kdysi o zimním slunovratu uctívaly boha Wotana. Podobně i Keltové ozdobenými stromky či větvemi uctívali boha Slunce a jeho věčný život.Ruský car Petr I. v roce 1700 uzákonil oslavy Nového roku, při nichž měly být ulice, cesty a brány obydlí vyzdobeny mj. i smrkovými větvemi. A snad žádný jiný strom se nestal tak rozšířeným symbolem, jakým je náš smrček vánoční. Dnes už je vědecky prokázáno, že smrk, jako strom má velkou schopnost důkladně očišťovat vzduch.

Bylinné účinky :

Nejdůležitější léčivou složkou smrku je jeho silice, získávána z mladých jarních výhonků, které se dají používat na jídlo do salátů, na výrobu sirupů proti kašli a plicním potížím, sušit je do čajových směsí, nebo je používat k inhalacím. Též se dělají odvary do koupelí atd.