Stromy dle data narození

Lidé jedle          narození v období    2.1 – 11.1 a  5.7 – 14.7

Lidé jilmu          narození v období  12.1 – 24.1 a 15.7 – 25.7

Lidé cypřiše       narození v období   25.1 –  3.2 a 26.7 – 4.8

Lidé topolu        narození v období    4.2 –  8.2  a  1.5 – 14.5  a 5.8 – 13.8

Lidé modřínu     narození v období    9,2 – 18.2 a  14.8 – 23.8

Lidé borovice     narození v období  19.2 – 28.2 a 24.8 – 2.9

Lidé vrby           narození v období   1.3 – 10.3 a 3.9 – 12.9

Lidí lípy             narození v období  11.3 – 20.3 a 13.9 – 22.9

Lidé dubu          narození v období  21.3

Lidé lísky           narození v období  22.3 – 31.3 a 24.9 – 3.10

Lidé jeřábu        narození v období 1.4 – 10.4 a 4.10 – 13.10

Lidé javoru        narození v období 11.4 – 20.4 a 14.10 – 23.10

Lidé ořešáku      narození v období 21.4 – 30.4 a 24.10 – 11.11

Lidé kaštanu      narození v období 15.5 – 24.5 a 12.11 – 21.11

Lidé jasanu        narození v období 25.5 – 3.6 a 22.11 – 1.12

Lidé habru         narození v období 4.6 – 13.6 a 2.12 – 11.12

Lidé osiky         narození v období 14.6 – 23.6 a 12.12 – 21.12

Lidé břízy          narozeni dne 24.6

Lidé jabloně      narození v období 25.6 – 4.7 a 23.12 – 1.1

Lidé olivy          narozeni dne 23.9

Lidé buku         narozeni dne 22.12