Osm kusů brokátu

Říká se, že účinek dosahovaný při těchto cvičeních je stejný, jako se dosahuje při praktikování akupresury. Cvičení je účinné při léčbě vysokého krevního tlaku, rakovině žaludku, srdečních obtížích a nervových poruchách. Tímto cvičením se zvyšuje samoléčící schopnost organismu. Protože základ cvičení spočívá v koordinaci a integraci těla a mysli, ovlivňuje také zlepšení a udržení mentálního zdravý. Velmi podstatný dopad má ale cvičení na harmonizaci energií v těle člověka. Pro ty z vás, kteří se v sobě snaží rozvíjet cit pro energetické vnímání, jej vřele doporučuji. Terapeutické účinky jednotlivých cviků, jsou popsány za cvičením, a jsou tak, jak cviky jdou za sebou. V případě, že by jste se rozhodli cvičit tuto starou čínskou sérii cviků, nezabere vám více než 10 minut denně. eith brokate


1.    Obě ruce podpírají nebesa, aby ovládly „San Jin Tiao“

Stojíme v přirozeném postoji, ruce volně podél těla, nohy rozkročeny na šíři ramen. Obě paže začínáme pozvolna zvedat na stranách těla až na úroveň ramen s dlaněmi obrácenými vzhůru a lokty přirozeně pokrčenými obr. č.1

cvik č. 1

 

Pokračujeme ve zvedání rukou zvolna a bez úsilí až nad hlavu, kde propleteme prsty, přičemž dlaně směřují dolů k zemi. Malíčky rukou jsou tedy směrem dopředu, a oba lokty jsou mírně pokrčeny obr. č.2

cvik č. 1-2

Ve třetí fázi otočíme obě ruce s propletenými prsty tak, aby dlaněmi směřovali vzhůru k nebi. Přitom silněji propneme obě paže, v loketních kloubech, a představujeme si, že držíme nebeskou klenbu svou silou. V součastné chvíli propneme i celé tělo. Kdo je schopen se v této fázi postavit při propínání na špičky, může to udělat. Propnutí končetin a celého těla by mělo být tak mocné, že vám v těle „zapraská“ obr. č.3cvik č. 1-5

 V poslední fázi uvolníme tlak v celém těle ( který trval několik sekund ) a pomalu  se vracíme nohama na zem a součastně pomalu ruce spouštíme zpět na úroveň ramen, a dále až k tělu obr. č.4

Výchozí pozice

Tento cvik bychom měli provádět 4x.


 2.    Doleva a doprava napínáme luk, jako bychom chtěli „sestřelit orla“

Nohy rozkročíme na 2,5 šíře ramen, a pokrčíme lehce kolena tak, jakobychom seděli na koni. Chodidla jsou rovnoběžně, špičkami směřující dopředu. Oba bérce by měli být postaveny kolmo k zemi. Mezi kotníky a koleny by měla být rovnoměrná vzdálenost. Paže jsou roztaženy, tvoříce vodorovnou přímku, probíhající základnou krku, přičemž lokty jsou maximálně ohnuté a obě ruce spočívají dlaněmi na prsou. Cvik vyžaduje značné napětí svalstva břišního, hrudního a končetin. V čelním pohledu by jste měli tvořit obdélník obr. č.1

cvik č. 2

V druhé fázi cviku přitiskneme pravou ruku na hruď, pootevřeme prsty a ohneme je, jako bychom drželi tětivu luku. Hlavu přitom natáčíme poněkud doleva, levou paži přitiskneme k hrudníku, a zvedáme levý ukazovák, abychom jeho špičku dostali na úroveň levého oka. Dlaň levé ruky směřuje dopředu obr. č.2

cvik č. 2-1

Ve třetí fázi cviku, natáhneme pravou paži směrem našeho pohledu, jako bychom napínali tětivu luku. Nadechujeme se, po té mírně vydechneme a setrváme malý okamžik ( 2 až 5 sek. ) v naprostém napětí a bez hnutí, jako těsně před výstřelem obr. č.3

cvik č. 2-2

„Vystřelíme šíp“ a napětí uvolníme obr.č.4

cvik č. 2-3

vydechujeme a ruka, která měla vztyčený ukazovák se pomalu vrací k výchozímu postavení obr. č.5

cvik č. 2-4

Cvik se provádí minimálně dvakrát na každou stranu, přičemž je důležitá naprostá koncentrace, které dosahujeme právě představou lukostřelby.


3.    Zvedejme každou ruku zvlášť, abychom uvedli žaludek a slezinu do rovnováhy

Stojíme s nohama u sebe v přirozeném vzpřímeném postoji. Ruce visí volně podél boků, dlaněmi k tělu obr. č.1

Výchozí pozice

Pomalu začneme upažovat pravou ruku vzhůru až nad hlavu, dlaň je v tuto chvíli směrem dolů k hlavě. Levá ruka zůstává ve výchozí pozici, tj. dole při těle obr. č.2

cvik č. 3-1

Ve chvíli, kdy pravá ruka dosáhla pozice nad hlavou, obrátíme dlaň směrem k nebi a propneme obě ruce silou, jako kdybychom vzpírali mezi nebe, aby nespadlo na zemi. Vytvoříme tak v těle tlak, který jde křížem přes naše záda. Vydržíme opět několik sekund a tlak uvolníme obr. č.3

cvik č. 3-3

Po uvolnění ladným pohybem vracíme ruku zpět dolů k tělu, do výchozí pozice obr. č.4

cvik č. 3-4

Cvik opakujeme na druhou ruku, a opět ho provedeme minimálně dvakrát na každou stranu.


4.    Otáčíme hlavou, abychom zmírnili pět svízelí a sedm potíží

Podle knihy Su Wen Tiao-Š (základní otázky vnitřní knihy Žlutého Císaře) se považuje pět svízelí – dlouhé hledění, dlouhé sezení, dlouhé ležení, dlouhé stání a dlouhotrvající chůze. O sedmi potížích se kniha nezmiňuje zcela přesně, ale má se za to, že do nich patří přepínání těla všeho druhu. Výchozí postoj pro toto cvičení je opět přirozený stoj vzpřímený, s nohama u sebe. Ruce visí volně podél těla. Na to začneme otáčet hlavou doleva, zvolna avšak usilovně bez křečovitosti, až do její krajní polohy obr.č.1

cvik č. 4-1

Naše oči se v konečné krajní poloze podívají za sebe, ve směru otáčení hlavy, jak nejdál to jde. Oči v této krajní poloze však necháváme jen okamžik obr.č.2

cvik č. 4-2

Po té se oči vrátí do své přirozené polohy a hlava se začne otáčet zpět. Ramena musejí zůstat pohybem hlavy nedotčena.


5.    Kolébáme hlavou a vrtíme ohonem jako ryba, abychom vyprázdnili oheň ze srdce

Jako výchozí postoj použijeme pro tento cvik postavení jako pro cvik číslo dvě ( pozici jezdce na koni ). Pouze ruce jsou opřeny o kolena, přičemž prsty směřují dovnitř mezi nohy obr.č.1

cvik č. 5

V druhé fázi cviku překloníme trup co nejvíce doleva můžeme, nad levé koleno. Levý loket stlačujeme hlavou, která na něm spočívá levou tváří směrem dolů. Mezitím zadní část těla je stočena více doprava obr.č.2

cvik č. 5-3

Třetí fáze cviku pokračuje trup s hlavou lehce překloněnou půlkruhem dopředu, oči zírají do středu mezi špičky nohou, a pak postupně dále doprava, kde hlava spočine pravou tváří na pravém lokti a tlačí jej opět dolů – stejně jako na levé straně. Z této pozice se opět vracíme krouživým pohybem do středového postavení, hlava je mírně v záklonu obr.č.3

cvik č. 5-2

Po té pokračujeme v krouživém pohybu a cvik opakujeme nejméně dvakrát.


6.    Sevřeme pěsti, blískáme očima, abychom nabrali sil

Výchozí postoj je stejný jako u cviku číslo 2 a 5 ( pozice jezdce na koni ). Paže jsou přitisknuty k trupu, ruce směřují dopředu a jsou zatnuty volně v pěst. Palce rukou jsou přiloženy na pěsti zvenčí. Dlaň směřuje šikmo vzhůru a dovnitř obr.č.1

 cvik č. 6

Nyní vyrážíme pažemi střídavě vpřed a na každou stranu, pravou a levou rukou dopředu a do stran. Přitom zhluboka dýcháme, a pěsti se při vyražení kupředu stáčí dlaní směrem dolů. Oči mají být při tomto cvičení „vytřeštěny“, jako kdyby jste chtěli provrtat protivníka jejich pohledem..obr. č.2 a 3

cvik č. 6-1

cvik č. 6-2

Tento cvik opakujeme minimálně 4x  na každou ruku.


  7.    Ruce se chápou nohou, aby posílily ledviny a bedra

Stojíme v přirozeném vzpřímeném postoji s nohama u sebe. Ruce jsou přirozeně podél těla. Obě ruce začneme pozvolna zvedat vzhůru, a součastně se při tomto pohybu nadechujeme obr. č.1

cvik č. 7-1

Ruce se zastaví až nad hlavou, s dlaněmi obrácenými před sebe obr.č.2

cvik č. 7-2

Z tohoto postoje se začneme pozvolna uklánět vpřed, až do nejhlubšího předklonu, aby obě ruce objaly (symbolicky ) plosky nohou. Kolena musí zůstat napnuté. Vzhledem k tomu, že většině osob činí tento cvik zpočátku potíže, pro začátek stačí, když se dotkneme konečky prstů špiček nohou obr.č.3

cvik č. 7-4-1

Poté se pomalu zvedáme zpět do výchozího postavení. Cvik opakujeme minimálně čtyřikrát.


8.    Sedmkrát zvedáme paty, abychom odvrátili 100 utrpení

Toto cvičení je velmi jednoduché. Stojíme ve vzpřímeném nenuceném postoji. Zvolna přeneseme váhu těla dopředu, abychom se vyhoupli na špičky nohou, a přitom se zhluboka nadechujeme. Paty jsou v tuto chvíli ve vzduchu obr.č.1

cvik č. 8.1

S výdechem dopadneme zpět na paty, tak, aby to zatřáslo s naším tělem. Ale pozor, nedupejte příliš mnoho. Jestliže cvičíte doma, vraťte se na paty pomalým pohybem zpět. Opakujte tento cvik minimálně sedmkrát.


Terapeutické účinky jednotlivých cviků

Popis terapeutických cvičení je číselně seřazen jako cvičení popsaná výše…

1.    Obě ruce podpírají nebesa, aby…

Toto cvičení posiluje činnost žaludku a střev, čímž zlepšuje zažívání a odstraňuje tuk v oblasti břicha. Zvláště se doporučuje lidem trpícím zácpou, a poruchami zažívání. Cvičení také uvolňuje ztuhlé ramenní klouby, prohlubuje dýchání, čímž lépe okysličuje krev, a revitalizuje tak svalové buňky, odstraňuje únavu a omlazuje kůži. Reguluje všechny orgány „vnitřního vesmíru těla“.

2.    Doleva doprava napínáme luk…

Toto cvičení povzbuzuje krevní cirkulaci, rozvíjí hrudník, procvičuje svaly paží a odstraňuje nadměrný tuk z ramen a horní části paží. Léčí nespavost a zvyšuje duševní energii. Protahuje svaly hrudníku a napomáhá hlubokému dýchání.

3.    Zvedejte každou ruku zvlášť, aby jste…

Cvičení je určeno k aktivaci vnitřních orgánů, odstraňování účinků stresů a předcházení zažívacím potížím posílením žaludku a sleziny. Jestliže toto cvičení provádíte správně, masíruje žaludek a slezinu. Tvrdí se, že pokud člověk pohybuje částmi těla v cirkulárních ( krouživých ) pohybech a relaxuje svou mysl, může jednoduše rozptýlit stres a lehce se koncentrovat.

4.    Hledíme dozadu, abychom zmírnili pět…

Cvičení napomáhá posilovat okohybné svaly, jakož i rozvoj svalů šíjových. Toto je důležité v prevenci proti potížím které vznikají v důsledku problémů s krční páteří. Stimuluje krevní cirkulaci v hlavě a napomáhá zbavit se závratí a jiných funkčních poruch centrálního nervového systému. Zvláště přínosné je toto cvičení v případě hypertenze a arterosklerózy. Doslova se uvádí, že cvičení slouží k léčbě nemocí „pěti vnitřních orgánů – jater, plic, srdce, ledvin a sleziny“. Cvičení je také vhodné k léčbě nemocí pocházejících z poklesu vitality, energie a potence. Má se za to, že toto  cvičení zintenzivňuje průtok energie ( čchi – vnitřní energie ) čímž posiluje vnitřní orgány a léčí chronické nemoci, pokud se provádí se správným dýcháním.

5.    Kolébáme hlavou a vrtíme ohonem jako…

Podle náhledů staré čínské medicíny, zbavuje toto cvičení srdce ohně, což znamená že odstraňuje nadměrné napětí z nervového systému, které je někdy způsobeno i nadměrným fyzickým přetěžováním a nemizí odpočinkem. Uvádí se také, že toto cvičení pomáhá uvolnit jakoukoliv nervovou tenzi ( nebo-li odvádí oheň z mysli ) a reguluje exkreční funkce. Proto se doporučuje toto cvičení provádět, dostane-li se člověk do stavu hněvu nebo podráždění. Pokud podráždění, hněv a nepříjemnosti ponecháme aby v nás přetrvávali déle, narušují funkci autonomního nervového systému a normální sekreci hormonů, čímž může tento faktor vést k nemoci. Uvedené cvičení navíc posiluje dolní končetiny a hýždě.

6.    Sevřeme pěsti, blýskáme očima…

Toto cvičení pomáhá stimulovat mozkovou kůru a autonomní nervový systém. Zvyšuje celkovou vitalitu a sílu. Tato technika se používá i u bojových umění. Provádí-li se pomalu, kultivuje ducha i sílu. Pokud se člověk během cvičení zbaví světských myšlenek a soustředí se na cvičení, dosáhne také snížení krevního tlaku a předchází tvrdnutí artérií. Cvičení procvičuje svaly celého těla a jejich opakováním vytváří dobrý fyzický základ. O široce otevřených očích se říká, že rozvíjejí mentální sílu.

7.    Ruce se chápou nohou, aby…

Toto cvičení je obzvlášť prospěšné pro posílení funkce ledvin a předchází zácpě. Dochází při něm k jemné masáži ledvin, a protože užívá ohnutí a protahování, zlepšuje také funkci žaludku a střev, napomáhá zažívání a přijímání živin do organismu. Doporučuje se rovněž pro lidi nadměrně citlivé vůči chladu a pro lidi trpící nízkým krevním tlakem. Působením na dolní končetiny a kyčle pomáhá zpomalovat proces stárnutí, cvičí-li se dostatečně dlouho, rozvíjí také bederní svalstvo a zabraňuje jeho zkracování. Pokud s tímto cvičením začnou staří lidé, neměli by se snažit dosáhnout rukama až ke kotníkům. Ale pokud budou cvičit každý den, postupně se jim bude ohebnost zlepšovat. Brániční dýchání spolu s předklonem a protažením zadní strany stehen slouží také jako výtečné cvičení pro břišní svaly, vede k zeštíhlení pasu, odstranění nadměrného tuku v oblasti kyčlí a hýždě udržuje ve vyšší poloze. Ti, kdo trpí hypertenzí a arterosklerózou, by neměli příliš předklánět hlavu.

8.    Sedmkrát zvedáme paty, abychom…

Toto cvičení způsobuje lehké vibrace těla. Některé prameny doporučují v poloze výponu relaxovat a třást celým tělem, aby se dosáhlo úplné vnitřní rovnováhy a harmonie. Tato činnost zlepšuje klouby, masíruje vnitřní orgány a tím předchází všem druhům onemocnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *