Habr

Jeho energie je unikátní v tom, že ve vás vytváří smysl pro čest, velkorysost a odpouštění. Harmonizuje vynášení soudů, a reguluje fanatismus. Jestliže máte sklony k sebevraždám, nebo vás takové myšlenky někdy přepadaly, používejte hojně energii habru. Pomůže vám vyrovnat tento nezdravý extrém svou harmonizační energií, která vytváří v člověku úctu k životu. Je stromem, který má energii na duševní únavu, a je skvělý, když trpíte syndromem „pondělního rána“. Dodává sílu při strachu z úkolů, které vás ten den čekají, a když si myslíte, že bez ranní kávy to nezvládáte. Velmi dobře probouzí důvěru v sama sebe, ve svou energii a schopnosti. Energie Vám dodá sílu vydržet, a vyrovnává rozdíly ( především mezilidské ). Jeho energie je spravedlivá a tudíž rozvíjí dobré chápání souvislostí, napomáhá k toleranci, a překonat všechny nesnáze, které máte.

Používejte ho také, jestliže je váš život příliš organizovaný. Bude ve vás rozvíjet zdravou svobodu. Jeho schopnost tkví právě v tom, že ve vás bude zachovávat správnou míru pro věci kolem vás. Tento strom se svou energií opravdu věrně slouží člověku už od sklonku lidstva. Habr má v Evropě nejtvrdší dřevo.