Rozproděte svou energii Qi

Postavte se zpříma, nohy rozkročeny na šíři ramen od sebe. Zaujměte pohodlnou polohu, většinou s mírně pokrčenými koleny. Ruce jsou spuštěny podél těla. Dlaněmi směrem dozadu. Žádná část těla by neměla být napnutá, vše je uvolněné. Oči přivřete tak, aby jste viděli jen trochu světla a nevýrazné obrysy. Špičku jazyka dejte na horní patro za přední zuby. Chvíli pomalu, přirozeně dýchejte, a uvolněte se – obr. č.19M2R1012-web

Pomalu zvedejte ruce vzhůru až nad hlavu, dlaně směřují před vás. Ruce mějte jen mírně ohnuty tak, aby byly přirozené. Začněte přirozeně dýchat, s rukama nad hlavou, a soustřeďte pozornost na své dlaně ( v průběhu celého cvičení ). Vydržte v této pozici nejméně 6 až 8 dechů ( nádechů a výdechů ) obr. č.2

9M2R1023-web

Potom pomalu s výdechem spusťte ruce asi do úhlu 45 stupňů, dlaně směřují dolů k zemi ve stejném úhlu. Proveďte opět několik dechů obr. č.39M2R1025-web

Poté v této pozici, se pokuste stoupnout si na špičky, „vytáhnout se co nejvýš“. A pomalu dýchejte. V případě, že Vám to činí potíže, můžete tuto část vynechat. Především lidé se špatnou rovnováhou nebo lidé starší obr. č.49M2R1032-web

Nakonec se zpět postavte na celá chodidla, a pomalu s výdechem spouštějte ruce dolů, až skončí podél vašeho těla. Vaše pozornost je neustále zaměřená na vaše dlaně obr. č. 59M2R1012-web

Tento cvik můžete klidně několikrát opakovat, je-li to potřeba, nebo jestli se chcete uvolnit a oprostit se od starostí . V každém případě by jste po tomto cvičení měli v dlaních pociťovat proudění energie, které se může projevovat brněním, svěděním, tlakem, pocitem tíhy nebo rozpínáním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *