Keltský kalendář stromů

Keltský stromový horoskop (dle druidského náhledu) by nás měl podpořit v překonání strachu, a to tím, že nám pomůže vzkřísit vzpomínku na prapodstatu člověka, která je v nás dodnes živá. Podněcuje nás k tomu, abychom se viděli bez růžových brýlí, abychom bez příkras poznávali svůj skutečný charakter a tak definovali přirozené stanoviště své duše. V souladu s přírodou a okolím, se svými silnými a slabými stránkami můžeme snáze čelit životu a opět se o trochu přiblížit sami sobě a splynout s řekou života. Strom je jedinečný – je to unikát jako každý člověk: stejně jako on se podle zmíněných podmínek, podle daných životních předpokladů, vyvíjí různě. A stejně jako člověk je silně závislý na světle a slunci. Zní to podivně, ale rozhodně to není nesmysl: jestliže se strom zasadí ve stejnou dobu a na stejném místě, jako se narodí člověk, pak se v jejich životě dají najít paralely.

24.12 – 20.01.             měsíc břízy

21.01 – 17.02              měsíc jeřábu

18.02 – 17.03              měsíc jasanu

18.03 – 14.04              měsíc olše

15.04 – 12.05              měsíc vrby

13.05 – 09.06              měsíc hlohu

10.06 – 07.07              měsíc dubu letního

08.07 – 04.08              měsíc dubu zimního

05.08 – 01.09              měsíc lísky

02.09 – 29.09              měsíc vinné révy

30.09 – 27.10              měsíc břečťanu

28.10 – 24.11              měsíc trnky

25.11 – 22.12              měsíc černého bezu

Noci slunovratu a rovnodennosti (dle keltské kultury)

Noc bílé jedle         21.12

Noc hlodáše           21.03

Noc vřesu              21.06

Noc bílého topolu    23.09