Zajímavosti o stromech v ČR

 

Nejdůležitější rostlinné společenstvo – lesy, ovlivňují klima, snižují vysychání půdy, zpomalují odtok povrchové vody, zabraňují erozi, snižují rychlost větru a produkují kyslík. V ČR pokrývají lesy 1/3 plochy území (25 000 km čtverečních). Většina z nich byla uměle vysazena. Skladba: 55% smrk, 18% borovice, 6% dub, 5% buk, 3% modřin a bříza, 1% olše a 9% ostatní dřeviny.

Nejrozšířenější a nejvýše zasahující dřevina – smrk ztepilý (Picea excelsa) roste od nížin až po hornatiny, do výše 1 200 m a v důsledku mohutných výsadeb v minulosti dnes zaujímá 55% z celkové plochy lesů. Není příliš náročný na kvalitu půdy, mráz mu neškodí a roste poměrně rychle (60-70ti leté porosty se dají těžit). Nevýhodou jsou mělké kořeny, citlivost k vysokým teplotám, náchylnost k vysokým teplotám a suchu. Nejvýše rostoucí listnatý strom je jeřáb obecný (Sorbus aucuparia).

Největší keř nad horní hranicí lesa – kleč (Pinus mugo). Souvislé pásmo kleče se vyvinulo pouze v Krkonoších, ve výškách 1 200 až 1 550 m.

Nejrychleji rostoucí strom – olše lepkavá (Alnus glutinosa) dorůstá výšky 25 – 35 m, ve stáří 10 let je již 4 m vysoká, zatímco nejpomaleji rostoucí tis stejného stáří je jen 70 cm vysoký.

Nejrozšířenější plevelná dřevina – bříza (Betula), přizpůsobí se i zhoršenému životnímu prostředí, má malé nároky na půdní živiny a snáší výkyvy teplot i vlhkosti.

Nejméně náročný jehličnatý strom – borovice lesní (Pinus silvestris) má hluboké kořeny, roste na píscích i hlínách, na kamenitých, nadměrně suchých i mokrých půdách a ve všech výškových polohách.

Nejstínomilnější strom – tis červený (Taxus baccata) roste v hustém stínu jiných dřevin. Je jedovatý, kromě červeného plodu obsahující semeno. Roste nejpomaleji ze všech našich stromů, patří mezi dlouhověké dřeviny dosahující u nás stáří až 600 let (ve světě až 3000 let). Má těžké a tvrdé dřevo odolné vůči hmyzu.

Nejoblíbenější listnatý strom – lípa (Tilia) se stala symbolem slovanské vzájemnosti. Často se vysazovala na návsích, mezích a křižovatkách cest. Z květů se připravuje léčivý čaj, dřevo je měkké a dobře se opracovává. Maximální stáří lípy je 1000 let.

Strom poskytující nejlepší obkladové dřevo – modřín evropský (Larix decidua) má výraznou barvu dřeva, pevnost, pružnost a neobyčejnou trvanlivost (i pod vodou).

Nejmenší semínka – má z jehličnatých stromů modřín (do 1kg se jich vejde 222 000), z listnatých stromů bříza (do 1kg se vejde 6 600 000 semínek).

Nejnižší dřeviny – vysokohorské (plazivé) vrby, mohou být je 3 – 8 cm vysoké (např. vrba bylinná) dřeviny vytvářející kobercovité porosty v nejvyšších oblastech Krkonoš a Jeseníků.